Instruirea angajatilor de papusa 2015

Actuala piațã este supusã unor schimbãri constante care genereazã nu numai noi oferte, ci și alte modele de concurențã, în timp ce controlul financiar este un mecanism curativ în studierea prioritãților financiare ale companiei. Concursul fãrã compromisuri motiveazã întreprinderile sã observe finanțarea și sã reducã cheltuielile excesive. Controlul financiar este un instrument de diagnosticare pentru planificarea, coordonarea și gestionarea costurilor de operare pentru a controla procesele de afaceri ale companiei. O viziune clarã a realitãții și a vitezei de reacție determinã eficiența mãrcii și a managementului, motiv pentru care companiile încearcã sã menținã o organizare rezonabilã a capitalului lor. Tratamentele care intrã în dimensiunea controlului financiar sunt, printre altele determinând cererea de materiale în numerar, rentabilitatea tipurilor de finanțare a întreprinderilor, contul de costuri și fructe și, în plus, lichiditatea fizicã și practica eficienței investițiilor de capital.

Sarcina controlului economic este de a oferi și de a gãzdui lichiditatea financiarã a companiei, adicã capacitatea companiei de a-și îndeplini obligațiile de platã zilnic. Controlarea financiarã este legatã de trei etape consecutive, și anume: faza de planificare, implementare și control, în care gândirea și protecția sarcinilor individuale sunt adiacente sarcinilor controlorului și managerului financiar, în timp ce faza de implementare este creatã printr-un trezorier. Controlul economic este nou în managementul afacerilor, când activitatea manifestã caracteristicile descentralizãrii, ceea ce înseamnã acordarea de competențe decizionale managerilor de nivel mediu și simplu, împreunã cu feedback-ul acestora cu privire la impactul acțiunilor lor asupra efectelor companiei.