Metan clasa de pericol de explozie

Mai întâi, poate lovi doar o sferă explozivă, adică conținând gaze, vapori sau praf. Și trăiește cu adevărul în interesele chimice, rezervoarele, rafinăriile, centralele electrice, vopselele, fabricile chimice, plantele de ciment și multe altele, în care sunt căutate produse cu praf sau praf.

Deoarece în unele țări ale Uniunii Europene, de mai mulți ani, reglementările privind siguranța diferă semnificativ unul de celălalt, au reprezentat un obstacol major în schimbul de bunuri, au fost introduse pentru a se unifica, impunând dispozitivelor care funcționează în zonele în pericol așa-numitele. Marcări ATEX.

Care sunt semnele ATEX prezente?Sub această denumire sunt stabilite cerințe detaliate, cunoscute în actul juridic al Uniunii Europene, pe care toate produsele trebuie să le facă, date fiind pentru a da în apropierea atmosferelor potențial explozive. Cerințele care nu sunt acoperite de aceste părți pot fi organizate pe plan intern într-una dintre țările membre ale Uniunii, ele nu pot decât să contravină regulilor UE, dar nu pot exacerba cerințele.Fiecare dispozitiv pus în circulație în locuri supuse unor pericole de explozie trebuie să fie marcat în conformitate cu modelul introdus de directivă. Aceste marcaje provoacă o serie de simboluri care definesc diferiți parametri obligatorii pentru aceste dispozitive. Și doar:Prin aplicarea marcajului CE pe material, producătorul declară că acest efect nu îndeplinește cerințele directivei.Spațiile în care există riscul de explozie au fost separate în zone de pericol. De asemenea, desemnarea zonei periculoase indică pericolul și rezistența acestuia:- zona gazelor și lichidelor vaporilor lor a fost marcată cu litera G- zona de praf combustibil - litera D.Apoi dispozitivele rezistente la explozie au fost împărțite în două grupe:- grup De asemenea, este vorba de unelte ce se dau lucrurilor din mine,- grupa II - dispozitive de date pentru activitățile de suprafață în zone cu risc de explozie a gazelor, lichidelor sau prafului.Următoarea clasificare determină gradul de etanșeitate al carcasei sculei și forța de cădere.La partea din spate este un grup de temperatură constantă, adică temperatura maximă a suprafeței pe care se poate crea un dispozitiv.Care sunt avantajele utilizării semnului ATEX:- asigurarea siguranței în punctele de producție;- limitarea pierderilor economice rezultate din potențiale amenințări sau defecțiuni,- reducerea perioadelor de nefuncționare la locul de muncă;- asigurarea calității necesare a dispozitivelor.