Obligatia de a tine evidenta vanzarilor

Fiecare întreprinzãtor, în ceea ce privește actul contabil obligatoriu, are scopul de a ține evidența activelor societãții. Aceastã înregistrare este înregistrarea activelor fixe.

Numele active includ: teren, uzufructul perpetuu al terenului, clãdiri și structuri, mașini, vehicule, mobilier și alte echipamente, care prețul la momentul achiziției depãșește suma de trei mii cinci sute de ființe de luminã necesitã, de asemenea co-deținute sau deținute de cãtre contribuabil sau de companie. Obligația de a înscrie un activ în registrul de active fixe are loc în luna mai, în care a fost obținutã.

Menținerea înregistrãrilor privind activele fixe va fi menținutã într-o carte cumpãratã în panouri de lucru, pe cãrți tipãrite cu case de computer bune, pe cãrți artizanale cu mese desenate sau în carnete fãrã mese corespunzãtoare, însã înregistrãrile trebuie sã conținã toate datele necesare înregistrãrii. Condiția este sã completați manual documentul utilizat în companie.

https://ecuproduct.com/ro/titanodrol-un-preparat-care-va-creste-rata-de-construire-a-tesutului-muscular-si-va-transforma-antrenamentul-intr-un-nucleu-dur/

Activele fixe sunt înregistrate pe baza documentelor care determinã valoarea inițialã a fondurilor introduse. Tabelul de înregistrare a mijloacelor fixe ar trebui sã fie: numãrul de ordine, data cumpãrãrii și recunoașterea pentru consum, documentul de date care confirmã achiziționarea, descrierea bunului, un simbol al clasificãrii activelor fixe, prețul de rata inițialã de amortizare (legate de de ani de utilizare, valoarea amortizãrii actualizate valoarea inițialã, amortizarea și data apelului, împreunã cu vinovãția realizãrii sale. Succesul de vânzãri înseamnã a introduce data vânzãrii, în cazul în care activul este distrus, trebuie sã includã lichidarea de protocol. Având grijã de legea propriu-zis, societatea trebuie sã pãstreze toate documentele care dovedesc achiziționarea de active imobilizate.